Mala zgrada u centru Biograda djelo je graditelja Karaganjana, zaštićeno je kulturno dobro i prelazi svoj dugi put od antimalarične stanice, preko Ureda za obranu i Centra za socijalnu skrb, do budućeg Turističko informativnog centra

Mala zgrada u Biogradu na Moru nalazi se nasuprot autobusne postaje na Trgu hrvatskih velikana uz semaforsko raskrižje na samom ulazu na poluotok , položena je svojim pročeljem k jugozapadu. Istočno od nje pravac vodi za Ilirijine hotele, a zapadno za trajektno pristanište. Sadrađena je u kratkom periodu od 1930. do 1934. godine i uskoro bi trebala poslužiti kao prostor za novi Turističko informativni centar.

Zgrada ima sve odlike provincijalne moderne gradnje, karakteristične za period 30-tih godina 20. stoljeća, zaštićeno je kulturno dobro na području grada Biograda na Moru: pripada kategoriji „profana graditeljska baština“. Od kad je izgrađena služila je kao zgrada antimalarične stanice, tijekom Domovinskog rata i kasnije služila je Općinskom sekretarijatu za narodnu obranu Općine Biograd kasnije Uredu za obranu. Danas se u prostoru zgrade nalazi Centar za socijalnu skrb, dok će se nova zgrada Centru za socijalnu skrb, kako stoji na stranici Grada Biograda (objavljeno 2017. godine)  graditi iznad Kožine, uz istočnu stranu zgrade tehničkog centra na Kosi – Torovima.

U nastavku je mala povijest gradnje ove zgrade.

Zgrada bivše antimalarične stanice u Biogradu na Moru podignuta je početkom 30-tih godina 20. stoljeća. Gradnji je prethodilo osnivanje Instituta za proučavanje i suzbijanje malarije u Trogiru 1922. godine od strane higijeničkog Zavoda Banovine Hrvatske.

Tadašnje Ministarstvo narodnog zdravlja kraljevine SHS gradi sustav zdravstvenih stanica i javnih bunara, pa je prema projektu sušačkog i riječkog arhitekte Davida Bunette (1891-1964) građevinu podigao graditelj inženjer Vegan Malik Karaganjan.

Građena je kamenom koji je ožbukan, a sokl je izveden u bunjatu do visine cca. 1,00 m. Zgrada ima blagi „L“ tlocrt, objekt se visinski raščlanjuje u dva volumena, uz glavnu ulicu na sjeverozapadu je volumen na dvije etaže je sa četverostrešnim krovištem.

Glavno pročelje rastvaraju ulazna vrata zasvedena lukom, a istog oblika su i tri manja prozora sa strane (prozori su zasvedenih lukova sa malim plitkim balkonima koje zatvaraju željezne ogradice). Na začelju su tri jednostavnija recentna otvora. Na jugozapadnom pročelju je jedan dvojni prozor a balkonom na katu, te jedan prozorom u prizemlju.

U sklopu projekta “Revitalizacija i povezivanje atrakcija PP Vransko jezero” u rekonstrukciju i opremanje ove zgrade investirat će se 4,2 milijuna kuna. – stoji na stranici LAG –a Laura.

I dalje se navodi…

Ukupna vrijednost navedenog projekta je 22,3 milijuna kuna, a odobreni iznos je 18,96 milijuna kuna. Razliku od 3,34 milijuna kuna sufinancirat će projektni partneri – Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, Grad Biograd na Moru, Udruga BIOM i LAG Laura. Projekt se provodi unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

A osim izgradnje TIC-a u Biogradu, zahvaljujući ovom projektu uredit će se lučica Crkvine, izgradit će se dodatne drvene poučne staze u ornitološkom rezervatu, provest će se monitoring utjecaja turističkih aktivnosti na ornitofaunu, te će se nabaviti električni vlak i solarna brodice za prijevoz posjetitelja, na dio biciklističkih staza bit će postavljen ekoasfalt. Sve to doprinijet će boljoj turističkoj slici biogradskog kraja koji gostima može ponuditi pravu ornitološku bajku.

Na Dan žena, 8. ožujka 2019. godine, kako prenosi BnM radio, u gradskoj vijećnici Grada Biograda službeno je potpisan ugovor partnera Grada Biograda na Moru s izvođačem radova PRIMA-RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, a koji se odnosi na uređenje info centra. Ponuda ovog izvođača radova u postupku javne nabave ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija, te je ovom prigodom ugovorena rekonstrukcija i opremanje postojećeg objekta (o kojem u prilogu govorimo) te uređenje okoliša za 3 485 767, 38 kuna.

Fotografija: Grad Biograd na Moru