Prezimena koja su u Biogradu postojala do konca Drugog svjetskog rata i prezimena do početka 70′-ih godina prošlog stoljeća u Biograd doseljenih obitelji

Svako prezime je važno i nosi informacije o povijesti, porijeklu,  obiteljskim vezama u udaljenim krajevima, kao i našim precima. Spomenuli smo najstarija biogradska prezimena, a u novom prilogu donosimo prezimena koja su u Biogradu postojala do konca Drugog svjetskog rata, kao i prezimena do početka 70′-ih godina prošlog stoljeća u Biograd doseljenih obitelji. Uz svako prezime naznačen je broj obitelji koje su ga u navedenom razdoblju nosile.

Popis biogradskih prezimena iz ’70-ih godina prošlog stoljeća, koja su u Biogradu postojala do konca Drugog svjetskog rata, s naznakom broja obitelji i godine kad se prvi put u glag. matici spominju (u zagradama pokraj svakog prezimena) izrađen na temelju matice župskog ureda:

Babara (4), Barani (1), Baričić (4), Baus (1), Beran (2), Bogdanić (7)(1730.), Brzić (4), Buća (10)(1795.), Buljevac (4)(1726.), Colić (3)(1770.), Čaleta (2), Doljanac (3)(1723.), Dominis (12)(1777.), Drašković (3)(1722.), Eškinja (8), Fuzul (3), Ivanović (7), Jadrešin (3), Jakas (3), Jelić (3)(1723.), Jeličić (14)(1723.), Jelenković (1), Kapitanović (3), Kolar (1)(1724.), Končarević (1), Kos (2), Knez (11), Labar (6)(1723.), Lucin (4)(1798.), Lukačić (10)(1723.), Matić (2), Matijević (4), Milačić (6), Miočević (3), Mitrović (2), Morozin (10)(1723.), Mrđen (5), Mrkić (5), Munk (1), Pandža (5), Pelicarić (16), Peričić (2), Pešić (10), Pribilović (7), Radas (4), Rogić (7)(1724.), Rudić (9), Šangulin (9)(1723.), Santini (1)(1740.), Skandali (1), Smoljan (1)(1741.), Štampalija (6)(1723.), Strpić (13)(1728.), Stopfer (3), Šaja (1)(1785.), Šarlija (1), Šeat (2), Špadić (1)(1723.), Tolić (17)(1722.), Tomas (2), Tomić (5), Torić (1)(1806.), Troskot (3), Ugrinić (4), Uroda (5), Vidaković (4), Vitanović (1)(1722.), Vučkov (4), Vulelija (15)(1724.), Vuletin (1), Zagorac (3), Zorica (7)(1770.), Zorić (6)(1722.), Žutolija (1).

Popis prezimena u Biograd doseljenih obitelji do početka ’70-ih godina prošlog stoljeća, s naznakom broja obitelji i mjesta odakle su doselili (u zagradama) a prema podacima iz knjige o državljanstvu Skupštine općine Biograd:

Ajduković (1)(Lika), Alavanja (2)(Karin), Antica (1)(Lastovo), Arula (1)(Knin), Bačkov (1)(Pakoštane), Banić (1)(Bukovica), Barišić (1)(Metković), Barić (1)(Metković), Baradić (1)(Banjevci), Benčić (1)(Kraj), Birkić (16)(Medviđa), Bobanović (3)(Polača), Bolanča (1)(Šibenik), Bosnić (1)(Blato, Korčula), Božo (1)(okolica Zagreba), Božić (1)(Kraj), Brkić (1)(Šibenik), Brkljača (2)(Raštević), Bubalo (1)(?),  Buovac (1)(Raštane), Burčul (1)(Galovac), Burić (1)(Pašman), Crnobrnja (1)(Jagodnja), Četina (1)(Podgrađe), Čirjak (1)(Popović), Čurković (1)(Perušić), Demo (1)(Medviđe), Deur (1)(Stankovci), Dobrić (1)(Dobropoljci), Drća (1)(Vrana), Dubravica (1)(Stankovci), Đekić (1)(Lika), Ferara (2)(Olib), Filipović (13)(Medviđa), Gagić (1)(okolica Beograda), Genda (Medviđa), Glavoš (1), Glumac (1)(Lika), Golić (1)(Jagodnja), Grgas (1)(Benkovac), Grgin (1)(Tkon), Guconja (1)(Srijemska Mitrovica), Harašić (1), Hodšić (1), Ikač (1)(Kolarine), Inić (1)(Zapužane), Ivančević (1)(Krupa), Jakšić (1)(Knin), Jakas (1)(Murter), Jakovac (1)(Radašinovac), Jokić (4)(Popović), Jović (1)(okolica Benkovca), Jurišić (1)(Šibenik), Jurjević (1)(Tinj), Kalcina (1)(Lišane), Kalinić (1)(Split), Kardun (1)(Jagodnja), Katuša (1)(Medviđa), Kazija (1)(Pakoštane), Kolundžić (1)(Kakma), Koprčina (1)(Sinj), Korač (1), Krajnović (1)(Lika), Krstinić (1)(Krk), Krstić (1)(Zadar), Kulaš (1)(Polača), Kusijanović (1)(Dubrovnik), Kužet (1)(Jagodnje), Lukić (10)(Medviđa), Maksan (1)(Pakoštane), Malešević (1)(Benkovac), Malenica (1)(okolica Šibenika), Maretić (1)(Šibenik), Marijanović (1)(Knin), Marinović (2)(Bruška), Matijaš (1)(Arbanasi), Mataija (1)(Lika), Medić (1)(Neviđane), Medvarić (1), Merle (1)(Zagreb), Mikulić (5)(Medviđa), Mileta (2)(Tkon), Miloš (1)(Bukovica), Miletić (1)(Stankovci), Milić (1)(Šibenik), Miškov (1)(Tkon), Modlić (1)(?), Mokrović (1)(Slavonija), Mršić (2)(Medviđe), Musulin (1)(Jagodnja), Nekić (2)(Podgradina, Posedarje), Novosel (1), Njegić (1)(okolica Šibenika), Papić (1)(Bosna), Pedišić (2)(Tinj), Pekić (1)(Nin), Pezelj (1)(Slavonija), Pintur (1)(Pristeg), Pocrnić (1)(Lika), Portada (1)(Pag), Potkonjak (1)(Lika), Požarina (1)(Sukošan), Putniković (1)(Murter), Radman (1)(Petrčane), Radoš (1), Rašković (1)(Knin), Ražov (1)(Škabrnja), Salamun (1)(Murter), Sladić (1)(Murter), Smodlaka (1)(okolica Splita), Sokolov (1)(Betina), Stagličić (1)(Pašman), Stipanović (2)(Medviđe), Strmota (1)(Raštane), Šarić (3)(Pašman i Bukovica), Šikić (1)(Zadar), Škrokov (1)(Neviđane), Tepša (1)(Raštević), Topić (1)(Zablače), Trajković (1)(Makedonija), Troskot (1)(Banjevci), Uglješević (1), Vidić (1)(Karin), Vidović (1)(Benkovac), Vilić (1)(Beograd), Vlaović (1), Vojvodić (1)(Slavonija), Vrančić (1)(Vrlika), Vrcelj (1)(Buković), Vtičar (1)(Slovenija), Vujnović (1), Vuksan (1)(Podlug), Vukšić (1)(?), Zalović (1)(Tkon), Zavec (1)(?), Zečević (1)(Benkovac), Zelić (2)(Popović), Zelantov (1)(Filipjakov), Žufika (1)(Nin), Brčić (Budak kod Stankovaca).

Nosioci društveno-političkog života Biograda 1928./1930. godine

Izvor: A. R. Filipi, Biogradsko – Vransko primorje u doba mletačko – turskih ratova, Povijest Vrane, Institut JAZU u Zadru, Zadar, 1971., str. 561-562.