Mala zgrada u centru Biograda djelo je graditelja Karaganjana, zaštićeno je kulturno dobro i prelazi svoj dugi put od antimalarične stanice, preko Ureda za obranu i Centra za socijalnu skrb, do budućeg Turističko informativnog centra

Mala zgrada u Biogradu na Moru nalazi se nasuprot autobusne postaje na Trgu hrvatskih velikana uz semaforsko raskrižje na samom ulazu na poluotok , položena…

View More Mala zgrada u centru Biograda djelo je graditelja Karaganjana, zaštićeno je kulturno dobro i prelazi svoj dugi put od antimalarične stanice, preko Ureda za obranu i Centra za socijalnu skrb, do budućeg Turističko informativnog centra