Biograjski.com individualna je publikacija na webu koja na stranici objave (Blog) sadrži periodične članke o Biogradu na Moru u obrnutom vremenskom slijedu – najnoviji članci nalaze se na vrhu stranice.