Marsovci iz Biograda na najvećem karnevalu u povijesti Varaždinske županije

Članovi Karnevalske udruge Tome Krnjeval iz Biograda na Moru prodefilirali su u subotu ulicama Sračinca, gdje je održan najveći karneval u povijesti Varaždinske županije. Biogradski Marsovci stigli su tamo u miru, na najbolji mogući način predstavili svoj mali dio svemira, svoj grad, a njihova se pojava uredno dokumentirala i zabilježila ovdje u VELIKOM FOTOALBUMU Općine Sračinec.

Puna tri sata trajao je protekle subote defile karnevalskih skupina Varaždinskom ulicom u Sračincu. Od Osnovne škole do Doma kulture činili su neprekidnu kolonu s više od 1.500 maskiranih sudionika iz cijele Hrvatske, Slovenije, Austrije…raspoređenih u više od 60 grupa. Kratki je to rezime zasigurno najvećeg karnevala koji je ikad održan u sjeverozapadnoj Hrvatskoj – petog po redu Međunarodnog srakarskog fašnika.

Uz Karnevalsku udrugu Tome Krnjeval odnosno Marsovce iz Biograda na Petom Međunarodnom srakarskom fašniku nastupile su grupe: Pihalna godba Slovenija, Varaždinske mažoretkinje, Dječji vrtić Bambi Sračinec, Osnovna škola Sračinec, Klovni Ptuj Slovenija, ED Cigani Dornava Slovenija, Medvedi Markovci Slovenija, Čaplje i štrki Podturen, Meksikanci Župa Dubrovačka, Karnevalska udruga Žaba Ivanić Grad, Pingo Cestica, Pobreški pokači, KTED Demoni Videm pri Ptuju Slovenija, Korantske veseljakinje Draženci Slovnija, Koranti s Pobrežja Slovenija, Koratni Sobetinci Slovenija, Korantov duh Ptuj Slovenija, Međumurske krave Novo selo na Dravi, Bumbar Vrbovec, Pehinarski feštari, Rio fumo Ključ Brdovečki, Društvo žena Mursko Središće, FU Kobre Kutina, Napoleoni Ptuj Slovenija, Župski gospari gusari Župa Dubrovačka, Pokači iz Tržca Slovenija, Ptujski kurent klub Slovenija, Kurenti Grajena Slovenija, Mklavški korenti Slovenija, ED Novi kurenti Pleterje Kidričevo Slovenija, Ćićski zgončari Ćićarija, KUD Maska Stojnci Slovenija, TED Sodinci Ormož Slovenija, Petrajski kurent Petrijanec, Kosci in orači Loče Dobova Slovenija, Ptujska gospoda Slovenija, Udruga žena Štefanec, Koranti Markovci Slovenija, Udruga nordijskog hodanja Varaždin, TED Lukari Cigani Dornava Slovenija, Fašnička udruga Domašinec, udruga iz Mozirja Slovenija, Pokači Župečja Vas Slovenija, Eggersdorfer Krampusse Austrija, Beneški norček Dobova Slovenija, Kukuljanski zvončari, Šoštanj Slovenija, ED Koranti Rusa Leskovec Slovenija, TE DE Korant klub Slovenija, KKU Poklade Kaštela Donja, Črni maček Ludbreg, Udruga Pikač Selnica, KFD Podlehnik Slovenija, Korant pravi demoni Slovenija, Vražji koranti Ključarovci Slovenija, Koranti Cvetkovci Slovenija, Korant X Slovenija, Labinjonska kumpanija i domaća folšarija Labin…