„BACAJ FACO, MA ĆEŠ NAIĆI“: Divlje odlagalište s glomaznim otpadom na gradskom predjelu Bućina nije poželjna slika Biograda

Unatoč postojanju službenog odlagališta komunalnog otpada na području grada Biograda, otpad se odlaže i na neuređene prostore koji nisu predviđeni za odlaganje otpada. Fotografije su…

View More „BACAJ FACO, MA ĆEŠ NAIĆI“: Divlje odlagalište s glomaznim otpadom na gradskom predjelu Bućina nije poželjna slika Biograda