Biogradski leksikon: Znate li što znače riječi angurija, bangulina, dinjož, žbica…?

Govor starog Biograda je čakavština. No može li suvremeni Biogradac danas pisati čakavštinom? Čini se kako to danas više nije moguće. Njegova zavičajna riječ svodi…

View More Biogradski leksikon: Znate li što znače riječi angurija, bangulina, dinjož, žbica…?