Marina Knez, prva dama Biograda na Moru ima OPG, ali i Ustanovu za obrazovanje odraslih „Libar“

Da nije pandemije koronavirusa i COVID-a 19, bolesti povezane s time, ne bismo toliko tražili alternativno školovanje i online adukacije. Stoga nam je, što bi se reklo – u oko upala Ustanova za obrazovanje odraslih „Libar“.

Vlasnica ustanove „Libar“ je Marina Knez, gradonačelnikova supruga, a osoba ovlaštena za zastupanje i ključna osoba jest Krunoslav Pešić, ujedno i član uprave.

Adresa ove ustanove je u Splitskoj 68 u Biogradu na Moru, na istoj adresi je prva dama ima registriran i OPG Marina Knez.

Ustanova je osnovana 2003. godine i registrirana za sljedeće djelatnosti:

 • * -Program za stjecanje (osmogodišnje, srednjoškolske ili stručne) spreme te niže stručne spreme
 • * -Program prekvalifikacije
 • * -Program usavršavanja
 • * -Stručna i znanstvena istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva i morskog ribarstva
 • * -Ekologije kopnenih voda
 • * -Izrada gospodarskih osnova za ribolovno područje ili ribolovnu zonu, te morske akvatorije
 • * -Izrada lovnogospodarskih osnova
 • * -Program osposobljavnja
 • * -Izrada programa zaštite divljači
 • * -Intelektualne usluge
 • * -Izrada investicijskih programa
 • * -Izrada troškovina
 • * -Higijenski servisi za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja
 • * -Sklonište za životinje
 • * -Posredovanje pri prodaji i nekretninama
 • * -Izrada programa uzgoja divljači
 • * -Razne vještačenja
 • * -djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
 • * -informacije i komunikacije
 • * -računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • * -poslovanje nekretninama
 • * -stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • * -umjetnost zabava i rekreacije
 • * -predškolsko obrazovanje
 • * -obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
 • * -obrazovanje i poučavanje u području kulture

Ustanova je u Registru poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima čiji je autor Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Nije poznato je li ova ustanova u posljednje vrijeme koga educirala, obrazovala, prekvalificirala, usavršila ili bilo što drugo u vrijeme aktualne pandemije, jer ne vidimo nikakav oglas koji bi potvrdio takve ili slične aktivnosti.

Evo, nama je i samo njeno postojanje – pravo iznenađenje. No subjekt je i dalje aktivan.

Kad krene s aktivnostima za koje je registriran, javite nam.

Više vam nemamo što reć’. Dalje se svira.

U Libar svojih dugova upiši mene…

Fotografije koje smo iskoristili za naslovnicu smo pronašli na Facebooku i YouTubeu.