Bila je prva ravnateljica Zavičajnog muzeja Biograd na Moru: Branka Juraga (Sisak, 30. IV. 1942.-Biograd na Moru, 16. XII. 1982.)

Branka Juraga (Sisak, 30. IV. 1942. Biograd na Moru, 16. XII. 1982.) muzeologinja i arheologinja, bila je prva ravnateljica Zavičajnog muzeja Biograd na Moru.

Gimnaziju je završila u Sisku 1961. godine, a studij arheologije i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru 1969. godine. Magistrirala 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom „Spomenici kulture na području djelovanja jednog muzeja“.

Od 1969. godine bila je kustosica i voditeljica biogradske Arheološke zbirke zadarskoga Arheološkoga muzeja, a od 1971. odn. 1973. godine upraviteljica osamostaljenoga Zavičajnoga muzeja u Biogradu na Moru.

Radila je i kao srednjoškolska nastavnica te općinska dužnosnica u kulturi. Bavila se prikupljanjem, obradbom i zaštitom muzejske građe, a kataloški je obradila gotovo sve starohrvatske spomenike iz Biograda i okolice (Diadora, 1980). U tom je kraju bila organizatorica i sudionica arheoloških istraživanja rimskoga dobra na položaju Kumenatu, bazilike benediktinskoga samostana sv. Ivana, starohrvatske crkvice s grobljem te naselja i groblja iz željeznoga i rimskoga doba na otočićima Ričulu i Frmiću.

Surađivala u časopisima „Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske“ (1971, 1973) i „Bilten informatica museologica“ (1973) te katalozima „Nakit na tlu sjeverne Dalmacije od prapovijesti do danas“ i „Nakit na našem primorju između Krke i Istre od prapovijesti do dana“ (Zadar 1981, 1982). Zaslužna za osamostaljenje i razvoj biogradskoga Zavičajnoga muzeja i za utemeljenje većine njegovih zbirka.

Branka Juraga (Sisak, 30. IV. 1942.-Biograd na Moru, 16. XII. 1982.)
Zgrada Zavičajnog muzeja Biograd na Moru

LIT.: (Nekrolozi): Š. Batović, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 32(1983) 1, str. 9–10. — Isti, Diadora, 10(1988) str. 243–250. — G. Božulić: Sjećanje na mr. Branku Juraga. Vijesti muzealaca i konzervatora, 2002, 2/4, str. 88–89.

Citiranje: JURAGA, Branka. Hrvatski biografski leksikon (mrežno izdanje). Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2023. Pristupljeno 11. 7. 2023. <https://bl.lzmk.hr/clanak/juraga-branka>.