O prvim čitaonicama u Biogradu na Moru

U novinama „Il nazionale“ (tiskano u Zadru glasilo je izlazilo na talijanskom jeziku), broju 42. od 26. svibnja 1887. godine, ostalo je zabilježeno kako je u Biogradu na Moru otvorena narodna čitaonica pod nazivom „Skup Hrvata“. Prostorije ove čitaonice bile su u kući Ivana Lukačića na samoj biogradskoj rivi.

Čitaonica kasnije mijenja naziv u „Hrvatska čitaonica“ i kao takva djelovala je do 1913. godine isključivo sa svrhom promicanja i širenja naobrazbe u narodu.

Zanimljivost je da je ova čitaonica davne 1906. godine imala ukupno 44 člana. Međutim, uoči početka Prvog svjetskog rata čitaonica sasvim prestaje s radom.

Godine 1909. osnovana je još jedna čitaonica pod nazivom „Hrvatska zora“ sa svrhom, kako je navedeno, „promicati i širiti pučku naobrazbu“. U čitaonici su bili organizirani plesovi, a najviše se u ono doba ovdje plesala polka.

Nakon završetka Prvog svjetskog rata ponovno se u hotelu „Vrana“ (današnji  bistro „Europa“) otvara čitaonica. Na ovome mjestu mogle su se pročitati novine redom: „Novo doba“, „Jutarnji list“, „Obzor“ i dr.

U čitaonici su se organizirale plesne večeri i redovito se igrala lutrija.

Izvor: Zavičajni muzej Biograd na Moru