VIDEO: Biograd obnavlja spomenik kralju Tomislavu 15. lipnja 1991. godine

Godine 1925. Biograd je svoje hrvatsko obilježje posvjedočio i podizanjem spomenika kralju Tomislavu na jugoistočnom dijelu obale, i to prigodom proslave 1000-godišnjice hrvatskog kraljevstva (925. – 1925.). Spomenik ima oblik obeliska, sastavljen je od istarskog kamena u tri dijela s urezanom hrvatskom krunom i staropleternom ornamentikom. Bilo je predviđeno da se na njegovu vrhu postavi i brončana kraljevska kruna.

Spomenik je otkriven uz velike svečanosti i u prisutnosti predstavnika vlasti, te šibenskog biskupa kao apostoloskog administratora jugoslovenskog dijela zadarske nadbiskupije i pravnog sljednika nekadašnjeg belgradskog biskupa. U svojoj uvodnoj riječi, koju je održao don Kazimir Perković, čuvar starina u Biogradu, istakao je značenje hrvatskih prijestolnica Nina, Biograda, Biaèa i dr., te ulogu hrvatskog plemstva Mogorovića i Šubića, koji su djelovali na ovome području.

Talijanski fašisti, anektirajući 1941. godine i Biograd uništavali su sve što je bilo hrvatsko, oštetili su cijeli ovaj spomenik, oštetili njegov pleter i krunu, a iz većeg dijela teksta izbacili su, “otukli”, sve što iole podsjeća na hrvatstvo te postavili svoje znakovlje. Time su pokazali i dokazali svoje divljaštvo nad našim narodom i njegovom kulturnom baštinom.

Spomenik je 1945. godine poslije rata ponovno sastavljen od oštećenih dijelova s oštećenim natpisom, pleterom i krunom, a zbog prometnih razloga je i premješten 30 m sjeverozapadno od općinskog parka, gdje do šezdesetih godina prošlog stoljeća stoji i kao vidan dokaz talijanske soldateske.

I susjedne Pakoštane te su godine podigle zbog istih pobuda spomen-ploču u čast hrvatskoga kraljevstva, koja je srećom neoštećena preživjela talijansku aneksiju (kaže izvor, na istom je mjestu i danas).

Spomenik u Biogradu je sredinom šezdesetih godina ponovno uklonjen zbog brojnih oštećenja, obnavlja se početkom devedesetih godina prošlog stoljeća i najzad je postavljen i svečano otkriven 15. lipnja 1991. godine na istom mjestu na kojem se nalazi i danas.

Više o tome govori se u video prilogu u čijem opisu stoji zahvala Zlatku Strpiću iz Biograda na Moru za video:

Izvor: UDK:930.85 (497.18) BIOGRADSKI ZBORNIK 1, 1990. (str. 539-558, Lucijan Kos: Pregled važnijih vijesti o Biogradu i njegovim naseljima kroz stoljeća)