Misterij izbora i imenovanja direktora Turističke zajednice grada Biograda na Moru po objavljenim natječajima

Ima li grad Biograd na Moru direktora Turističke zajednice nakon provedenog natječaja, mi vam na to pitanje ne bismo znali odgovoriti, jer te se informacije, figurativno rečeno, skrivaju od nas običnih građana kao zmija noge.

Nedavno je, naime objavljen natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Biograda na Moru.

Tekst natječaja objavljenog 18. listopada 2021. godine nalazi se na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Biograda na Moru i sadržajno odgovara onome objavljenom otprilike u isto vrijeme ali godinu dana ranije, 23. listopada 2020. godine.

Sudeći prema istom izvoru, gdje smo tražili rješenje o izboru najprikladnijeg kandidata, još uvijek toga nema ili ga bar mi nismo uspjeli naći. Ono što smo uočili kao posebnu zanimljivost jest da se od kandidata tražilo svega tri godine radnog iskustva u turizmu. Dok se, na primjer, u onom natječaju iz 2016. godine, tražilo tri godine iskustva na rukovodećim poslovima .

Za direktoricu je 2016. godine izabrana Ivana Kulaš, koja je nakon dvije godine podnijela neopozivu ostavku. O tome smo vam sve prenijeli sve što smo znali, pogledajte članak u linku:

Ivana Kulaš, direktorica biogradske turističke zajednice nakon dvije godine odstupila s dužnosti, novi direktor – gradonačelnik Knez!