„Što djeci treba?“, pjesma Marijane Sorić za početak vrtićke godine

Za početak pedagoške godine Marijana Sorić, odgojiteljica djece rane i predškolske dobi , podijelila je s nama, tj. zamolili smo je za objavu, stihove svoje pjesme „Što djeci treba“ kojom je svoj djeci i njihovim roditeljima na uistinu originalan način zaželjela uspješan početak nove pedagoške godine. Pjesmu pročitajte u nastavku:

Što djeci treba?

Ljubav majke da ga grije,

Zagrljaj oca da se u njem krije…

Iako mali oni imaju svoja prava,

Na igru u parku s puno sprava.

Na društvo prijatelja, odlazak u vrtić,

A ponekad i na kratak crtić.

Puno slikovnica da iz njih uče,

I dobar odgoj koji dolazi iz kuće!

Ljubavi tetine da im ne fali,

Sve im to treba jer su još mali!

(Marijana Sorić)

Marijani Sorić nije ovo prva pjesma. Njene pjesme objavljene su i u zbirkama „Poezije zlatnih stihova“. Iz stihova koje je podijelila s nama i našim čitateljicama i čitateljima vidimo da je iznimno talentirana. Pridružujemo se Marijani u dobrim željama za uspješan početak nove pedagoške godine svoj djeci i njihovim  roditeljima. Osobito želimo uspješnu prilagodbu djeci koja se prvi put susreću s vrtićem i ujedno zahvaljujemo Marijani što je tako nesebično podijelila s nama svoje lijepe, prigodne, stihove 🙂