Današnji datum 9.10.2019. zanimljiva je igra brojki: čita se s obje strane isto

Današnji datum je palindrom ili obrtaljka jer se 9. 10. 2019. godine unatrag opet pročita isto, budući su znamenke igrom slučaja tako redom poredane 9. 10.2019.

Obrtaljka, odnosno palindrom je igra riječi kojom smo se često zabavljali u djetinjstvu, a u kojoj se čitanjem jedne riječi ili čitave rečenice obrnutim redom dobiva isto značenje kao i pravilnim čitanjem. Riječ je grčkog porijekla – palíndromos: koji trči natrag palin- + -drom.

U nastavku pogledajmo koje su to još riječi ili rečenice obrtaljke ili palindromi..

Riječi

Ana
Dud
Ići
Kapak
Kisik
Krk
Kuk
Nadan
Neven
Oko
Pokop
Potop
Radar
Ratar
Rotor
Kajak
Dovod

Rečenice

A mene tu ni minute nema.
Ana nabra par banana.
Ana voda Radovana.
Ana voli Milovana.
Anja sebe sanja.
Anja voli milovanja.
E sine, ženi se!
Edo gaji jagode.
Ero ratar ore.
Evo love!
Evo sada sove.
I jogurt ujutru goji.
I on ukrao arku Noi.
Ide Neven Edi.
Idi, Milane, na Lim, idi!
Idu ljeta, pate ljudi.
Imaju Arapi i para u jami.
Imamo ono o mami.
Ivan uru navi.
I Ruža žuri.
Kuma pali lila pamuk.
Mače jede ječam.
Medeja, ja jedem!
Na Limu Milan.
Nadan Ivi kivi na dan.
Nakrao Arkan!
Navi uru Ivan.
Nema Kata kamen.
On vidi divno.
Oruđa doda Đuro.
Ovo je muka kume Jovo.
Perica reže raci rep.
Sava zidar radi za vas.
Sir ima miris.
Tupan Edo ode na put.
U maju udovica baci vodu u jamu.
U Rimu idu ljudi u miru.
U Šidu udišu.
Uguraj u jarugu.
Ujak ima radar, a mi Kaju.

Najduži poznati palindromski leksem je finska riječ saippuakauppias koja označava trgovca sapunom – ima čak 15 slova.