Gospa o’ Tarca na Kornatima, tradicionalno hodočašće i zavjetna procesija brodovima

Prve nedjelje u srpnju, osim zavjetnog blagdana svete Nediljice u Vrani, tradicionalno se na Kornatima slavi i blagdan Gospe od Pohođenja ili blagdan Gospe od Petrovčića ili Gospe o’ Tarca, kako se u narodu popularno naziva taj blagdan kurna’skih ribara i težaka.

U crkvi Gospe o’ Tarca na Tarcu služi se danas služba Božja s blagoslovom polja i mora. Crkva se nalazi u zaklonjenim uvalama Šipnata, Levrnake ili Telašcice. Podignuta je u kasnom srednjem vijeku na ostatcima veće starije crkve, te je u prošlosti bila utočište mornara, koji su upravo na tom mjestu čekali da se vremenske neprilike smire i povoljnije vjetrove za nastavak plovidbe Jadranom.

Na stotine se brodova različitih veličina i namjena usidri se prve nedjelje u srpnju, na sam blagdan, u uvali pred taračkim poljem ne bi li ih, barem simbolički, dotakla kapljica blagoslovljene vode. Zavjetna procesija brodovima jedan je od najljepših i najzanimljivijih vjerskih događaja u Hrvatskoj.

Osim u svojim obiteljskim brodicama, mnogi hodočasnici dolaze organizirano, a nemali je broj plovila ondje i sa stranim zastavama.