Popis stanovništva Biograda iz 1610. godine

Zdenko Dundović s Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru u svom izvornom znanstvenom članku objavljenim 2019. godine pod naslovom „Popis stanovništva kopnenog dijela zadarskog okružja iz 1610. godine“ donosi prijepis popisa stanovništva kopnenog dijela zadarskog okružja iz 1610. godine koji je izvorno pohranjen u knjižnici Biblioteca del Museo Correr u Veneciji.

Spomenuti rukopis autor smatra iznimno važnim s obzirom na to da su njime obuhvaćena imena i prezimena glavara obitelji u 19 sela pod jurisdikcijom zadarskog kneza. Također ukazuje i na jedan takav popis iz 1608. godine koji je prethodno objavio Roman Jelić i taj popis obuhvaća otočni i kopneni dio zadarskog područja.

Zbog vremenske i autorske poveznice Dundović uspoređuje popis iz 1610. s popisom iz 1608. godine te ukazuje na neke pogreške u Jelićevoj transkripciji pojedinih prezimena. Između ostalog primjećuje kako je Jelić pogrešno naveo da je 1608. godine najviše stanovnika zabilježeno u Ljupču, no najviše ih bilo je u Biogradu. Također, ističe kako je u istom knjižničnom fondu pronađen i skupni prikaz stanovništva grada Zadra iz 1581. godine koji se također navodi kao doprinos razmatranju broja gradskog stanovništva tijekom 16. stoljeća. U konačnici pokazuje da su za popise stanovništva prvenstveno bili zaduženi mletački knezovi u dalmatinskim komunama, iako su pojedine zbirne popise sastavljali i mletački kapetani.

Izvorni znanstveni rad Zdenka Dundovića možete pogledati OVDJE, no mi za naše čitateljice i čitatelje izdvajamo prilog u kojem je prijepis popisa stanovništva grada Biograda iz 1610. godine originalno pohranjenog, kako smo već naveli, u knjižnici Biblioteca del Museo Correr u Veneciji. U popisu se tablično navodi ime i prezime „glave obitelji“, zatim brojke staraca u kući, muškaraca, žena, dječaka, djevojčica i ukupan broj članova obitelji, u što možete steći uvid u nastavku.

BIOGRAD (Zaravecchia)

Glava obitelji / Starci / Muškarci / Žene / Dječaci / Djevojčice / Ukupno

Simon Draxissich – / 1 / 1 / – / 1 / 3

Bare Maratou – / 1 / 1 / – / 2 / 4

Zorzi Dlancich – / 4 / 4 / – / 1 / 9

Zuane Miletich – / 1 / 3 / – / – / 4

Lucaz Velicich – / 1 / 1 / 1 / – / 3

Vuleta Velicich – / 2 / 3 / – / – / 5

Nicolo Lucacich – / 1 / 2 / 2 / 1 / 6

Marco Radassinouich – / 2 / 2 / 1 / 2 / 7

Gregorio Radassinouich – / 2 / 2 / – / – / 4

Andrea Radassinouich – / 1 / 2 / 2 / 1 / 6

Elia Ifcouich – / 1 / 1 / 2 / 1 / 5

Giechussa Radassinoua – / 1 / 2 / – / 2 / 5

Gregorio Jurassouich – / 2 / 3 / 2 / 1 / 8

Vuijza Dabanouich – / 1 / 3 / 3 / – / 7

Bolle Cholarouich – / 2 / 3 / 2 / 1 / 8

Matthio Stulich 1 / 2 / 2 / 1 / 2 / 8

Thomaso Ifcouich – / 2 / 2 / – / 1 / 5

Michiel Diuich – / 1 / 2 / – / – / 3

Giella Babichia 1 / – / 1 / 2 / – / 4

Cap.o Zorzi Jurassouich – / 1 / 1 / 1 / 2 / 5

Giacus Vitanouich – / 1 / 1 / – / – / 2

Thomaso Gielich – / 1  / 1 / – / 1 / 3

Gregorio Thomich 1 / 3 / 3 / 2 / 2 / 11

Peco Thomich 1 / 2 / 2 / 1 / – / 6

Michiel Gillassou – / 1 / 1 / – / 1 / 3

Vuco Maijch – / 2 / 2/  – / – / 4

Zorzi Drascouich – / 2 / 2 / 1 / 1 / 6

Str.o Zorzi Drascouich – / 2 / 2 / 2 / – / 6

Mile Ostoijch 1 / 1 / 1 / 1 / – / 4

Thomaso Ostoijch – / 2 / 4 / – / – / 6

Zuanne Bubicich – / 2 / 3 / 3 / 1 / 9

Matthio Pillizarich – / 1 / 1 / 3 / 1 / 5

Steffano Pillizarich – / 1 / 1 / 2 / 2 / 6

Giacomo Pillizarich 1 / 1 / 2 / – / – / 4

Matthio Gielicich – / 3 / 3 / 1 / 2 / 9

Zorzi Gielicich – / 2 / 2 / 1 / 1 / 6

Paulo Pillizarich 1 / 2 / 1 / 1 / – / 5

Paulo Vitanouich – / 1 / 2 / – / 1 / 4

Lucaz Vitanouich – / 1 / 1 / 1 / 1 / 4

Antonio Vitanouich – / 2 / 2 / – /  – / 4

Piero Vitanouich – / 1 / 3 / – / – / 4

Zuanne Billich – / 4 / 2 / 2 / 1 / 9

Vido Bubicich – / 1 / 2 / 2 / – / 5

Simon Bubich 1 / 1 / 1 / – / 2 / 5

Piero Bubich – / 2 / 2 / 2 / 1 / 7

Michiel Radassinouich – / 1 / 1 / 2 / 2 / 6

Giacomo Giurassouich – / 4 / 2 / 1 / 1 / 8

Piero Bubouceuich 1 / 2 / 1 / 1 / 1 / 6

Marco Magiuzich – / 2 / 1 / – /  – / 3

Giucco Magiuzich – / 1 / 2 / 1 / 1 / 5

Cap.o Simon Soddich – / 4 / 5 / 1 / 1 / 1 / 1

Simon Draghin – / 1 / 1 / 2 / – / 4

Michiel Jurassouich – / 3 / 3 / 1 / 2 / 9

Lutia Chagihia – / – / 1 / 2 / 1 / 4

Nicolo Zoijch – / 1 / 1 / – / – / 2

Chiara Vuchmanouichia – / 1 / 1 / – / – / 2

Mandussa Pehrinouichia 1/  – / – / – / – / 1

Simon Bugliefcich – / 1 / 2 / 1 / 2 / 6

Piero Lucacich 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 5

Bare Velicich – / 4 / 2 / 3 / 2 / 11

Zorzi Zmaijcich – / 2 / 2 / 1 / 1 / 6

Matthio Paroco – / 1 / – / 1 / – / 2

Zuane Cingano – / 2 / 2 / 4 / – / 8

Vule Moresinou – / 1 / 1 / 3 / – / 5

Thomaso Moresinou – / 3 / 3 / – / –  / 6

Piero Agiazouich – / 1 / 2 / 2 / 1 / 6

Vuijana Chozliza – / 1 / 1 / – / – / 2

Simiza Komich 1 / 2 / 2 / 1 / 1 / 7

Matthio Pehrinouich – / 2 / 2 / –  / 2 / 6

Matthio Schropeta 1 / –  / 2 / – / –  / 3

Zuanne Naghermiza – / 1 / 2 / 1 / 1 / 5

Raosaf Morlacho –  / 2 / 1 / 1 / – / 4

Antonio Vhoda – / 1 / 1 / 1 / 1 / 4

Matthio Draxissich – / 1 / 2 / 2 / – / 5

Matthio Haluxich – / 1 / 4 / – / – / 5

Andrea da Sale – / 1 / 1 – / – / 2

Peruzza 1 / – / – / – / – / 1

Mag.co d. Gou.r Zorzi Matcouich – / 2 / 2 – / – / 4

Cap.o Michiel Matcouich – / 2 / 3 / 5 / 2 / 12

Cap.o Thomaso Matcouich – / 3 / 3 / 1 / 1 / 8

(Izvor: Zdenko Dundović prema Biblioteca del Museo Correr Venezia, Codice Cicogna, ms. 3112, fasc. 2.)

U originalnom prilogu Dundovićeva znanstvenog rada nalazi se, osim biogradskog, i prijepis popisa stanovništva Pakoštana, Svetog Filip i Jakova, Turnja, Sukošana, Bibinja, Dračevca, Puntamike, Dikla, Kožina, Petrčana, Ljupča, Ražanca i drugih mjesta u Zadarskoj županiji.

(Izvor: Zdenko Dundović, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (61/2019): Popis stanovništva kopnenog dijela zadarskog okružja iz 1610. godine)

Naslovnica popisa stanovništva iz 1610. godine. (Izvor: Dundović prema Biblioteca del Museo Correr Venezia, Codice Cicogna ms. 3112.)