Profesora Matu Zaninovića pamte brojne generacije kojima je predavao

Na Svjetski dan učitelja, koji se svake godine obilježava 5. listopada, prigoda je da se prisjetimo još jednog profesora koji je ostavio traga i zavrjeđuje da ga se sjetimo..

U 91. godini života preminuo je 26. lipnja 2022. godine Mate Zaninović, profesor i nekadašnji ravnatelj osnovne škole u Biogradu na Moru. Pamte ga brojne generacije djece kojima je predavao.

Profesor Mate Zaninović rođen je na otoku Hvaru gdje nakon završene osnovne škole školovanje nastavlja u Sinju, a nakon završene više pedagoške škole u Splitu u Zagrebu na Prirodoslovnom fakultetu studira grupu predmeta biologiju, kemiju i geografiju.

Nakon završenog školovanja zapošljava se kao stipendist u Salima na Dugom otoku, a potom u Preku na otoku Ugljanu u Domu za djecu palih boraca i žrtava fašističkog terora postavljen je za upravitelja. Za rad s djecom u đačkom domu u Preku profesor Zaninović dobio je i posebno priznanje od predsjednika Vlade.

U Općini Preko radio je i na poslovima prosvjetnog referenta, a nakon premještaja u Sveti Filip i Jakov nastavlja sa svojim prosvjetnim ali i slobodnim aktivnostima s djecom, osobito na polju foto i kino sekcije.

Profesor Zaninović 1963. godine dolazi na mjesto ravnatelja “Osnovne škole Marija Eškinja Biograd”, kako se nekad zvala osnovna škola u Biogradu na Moru.

Tadašnja škola, osim područnih škola u Raštanima i Tkonu u svom sastavu, brinula je i o obrazovanju djece na liječenju u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd, a profesor Zaninović je i tamo predavao 13. godina. Aktivan i izvan obrazovnih ustanova u gradu Biogradu, svojevremeno je bio i član gradskog Vijeća, tajnik Seljačke stranke, te član sudskog Vijeća.

Za doprinos u promicanju ugleda grada Biograda na Moru na području odgoja i obrazovanja te humanitarni rad s mlađim naraštajima profesor Mate Zaninović 2018. godine nagrađen je Grbom grada Biograda. (Izvor: Radio BnM)

Profesor Mate Zaninović