FOTO: Potezanje konopa u Biogradu 1957. godine

Potezanje konopa svi znamo što je. Smatra se jednom od najstarijih igara na Zemlji. Nije poznato odakle potječe ovaj sport, ali je u povijesti zabilježen u starom Egiptu, staroj Grčkoj i Kini. U Kini su ga smatrali sastavnim dijelom vojničke obuke. Konop je pritom bio dug do 170 metara, a na njega je bilo privezano još kraćih konopa. Na svakoj se strani moglo naći i do 500 natjecatelja. Neko vrijeme proveo se kao olimpijski sport u periodu između 1904. i 1920.

Natjecanje se s vremenom nije puno promijenilo, jer još uvijek u osnovi postavlja barem dva igrača s obje strane koji pokušavaju konopom povući drugog pored sredine. Postoje brojne varijacije igre i organizacije koje je danas igraju u nacionalnim i međunarodnim ligama.

Fotografija svjedoči da se u Biogradu na Moru organiziralo povlačenje konopa sredinom prošlog stoljeća ili da budemo precizniji – za ovaj povijesni dokument navodi se godina 1957. U to vrijeme Biograd na Moru imao je igralište koje se nalazilo u Jazu, gdje su brojne aktivnosti bile stvar zabave u slobodno vrijeme stanovnika Biograda na Moru i okolice.

„Dakle to nije izum kreatora Jadranskih susreta koji su se održavali puno kasnije nego nešto što spada u tradiciju i kulturu ovog podneblja. Zapravo kao sportska disciplina se spominje još u antičko doba (Egipat, Grčka, Kina) a od 1900. do 1920. je bila i u programu olimpijskih igara di su zlatne medalje osvajali USA i UK.“, zaključuje vlasnik fotografije Ivan Colić, koji je istu podijelio u Facebook grupi Biograd.

Foto: Ivan Colić