Od 2011. do 2021. za 29 više stanovnika u Biogradu na Moru

Dan uoči proslave Dana grada Biograda na Moru objavljeni su Prvi rezultati Popisa 2021. koji je tijekom protekle godine proveo Državni zavod za statistiku u dvije faze u razdoblju od rujna do studenoga 2021. godine.

I dok se ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske alarmantno smanjio, grad Biograd na Moru bilježi tek neznatan porast.

Prema popisu iz 2011. godine ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske iznosio je 4.284.889, a prema prvim rezultatima popisa iz 2021. godine 3.888.529.

Prema prvom popisu broj stanovnika u Zadarskoj županiji iznosio je 170.017, prema najnovijem popisu 160.340.

Prema popisu iz 2011. godine ukupan broj stanovnika u gradu Biogradu na Moru iznosio je 5.569, dok je prema prvim rezultatima najnovijeg popisa stanovništva iz 2021. taj broj uvećan za 29 i taj sad iznosi 5.598.

U Biogradu na Moru su naime tijekom protekle godine popisane 5.677 osobe, a kao ukupan broj stanovnika iznesen je 5.598.

A tu su navedeni i ostali podatci.

Ukupno je u Biogradu na Moru 2.041 kućanstava, od čega privatnih 2.039.

Stambenih jedinica u gradu je 4.485, od toga onih koji služe za stalno stanovanje 3.477.

Izvor: Prvi rezultati Popisa 2021.