Biogradska oporba nije protiv novog kolodvora i bazena, nego lokacije

Vijećnik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Ante Fuzul, koji će na predstojećim izborima biti kandidat za gradonačelnika nezavisne liste “BnM u srcu”, osvrnuo se na održanu sjednicu Gradskog vijeća, koja je održana putem videokonferencije.

– Ono što javnost treba saznati je da se nastavilo s igrom skrivača u kojoj se iz ne znam kojeg razloga svečana sjednica može održavati u poduzetničkom inkubatoru i u toj prostoriji koja je manja od gradske vijećnice može istovremeno boraviti 20 osoba, a za redovne sjednice ne može. Zato smo prije same sjednice po primitku poziva za sjednicu poslali mail predsjedniku vijeća i svim vijećnicima s pozivom da se po uzoru na svečanu sjednicu i ova sjednica održi u prostorima poduzetničkog inkubatora u Biogradu u istoj onoj prostoriji gdje je boravilo 20 osoba tijekom svečane sjednice. Isto tako, napomenuli smo da ako smatraju da ta prostorija nije dostatna te bi održavanje sjednice na taj bilo epidemiološki upitno, da uvijek možemo održati sjednicu u prostorijama gradske vijećnice. Odgovor, kao i obično nismo dobili, vjerujem da nisu ni pročitali mail. No, nije ni bitno. U vijećnici je bilo 6 vijećnika.

Sjednicu smo kao i obično započeli pitanjima vijećnika gdje smo postavljali pitanja građana dobivena preko društvenih mreža. Posebno je važan odgovor gradonačelnika na drugo pitanje koje sam postavio vezano za rupe na cestama gdje je odgovor bio da njemu rupe ne smetaju te da ne vidi razloga zašto bi smetale građanima. I tu je počelo.

Zaiskrilo je na točki oko promijene odluke o agenciji Sidraga kojoj su se dopisale neke proizvodne djelatnosti kao ustanovi. Točku je u ime predlagača predstavio Ivan Čupić. Na pitanje nezavisne vijećnice Slavice Jeličić da se pojasni dopisivanje proizvodnih djelatnosti za agenciju, uslijedio je dug opširan odgovor o važnosti poduzetničkog inkubatora, o anketi s 30 OPG-ova koji jedva čekaju da prerade voće u sušari za koju će grad Biograd nabaviti potrebne strojeve. Na primjedbu vijećnice da nije dobila odgovor uslijedio je isti govor, a na ponovljenu primjedbu vijećnice, uslijedio je komentar gradonačelnika upućen Čupiću da se ne trudi jer se nekima ne može objasniti. Potom je postavljeno pitanje Čupiću može li se dobiti na uvid anketa te da nam kaže gdje su ti proizvođači do sada prerađivali svoje proizvode te što nam garantira da će isti koristiti naše usluge, javio se gradonačelnik da će on odgovoriti. Na moju primjedbu da pitanje nije upućeno njemu, te kraće prepirke, gradonačelnik je Čupiću zabranio da odgovori riječima citiram: „Premlad si ti za ove bitke, Čupiću. Nemoj odgovoriti, nemaš ovlaštenje”!? Moram reći da sam bio iznenađen i priznati da sam očekivao da ono Dodikovo: „…Ja sam ovdje glavni baja….” nećemo vidjeti u Gradskom vijeću. No, prevario sam se.

I za kraj, u izvješću koje spominjem navedeno je tendenciozno da smo mi protiv bazena i kolodvora. Ne gospodo, nismo protiv novog kolodvora i novog bazena. Mi samo ne vidimo taj novi kolodvor na mjestu do kojeg će autobus ići preko kružnog toka ispod Bure Cash and Carry i onda se vraćati nazad po ulici ispod naselja Kosa Istok prelazeći na putu prema novom kolodvoru više od 1,2 km, iako će proći na 100 metara ispod tog kolodvora. Krasan plan, nema što. No, tih mudrih planiranja smo se nagledali zadnjih nekoliko godina, pa ovako nešto više ne izaziva čuđenje. No, mi kolodvor i bazen vidimo na drugim, prihvatljivijim, mjestima.

Gradonačelniku su usta puna zdravstvenog turizma od izbora do izbora. Iznad tzv. „bolničke plaže” postoje dvije parcele veličine 4.400 m2 koje su prazne. Kad već želimo zdravstveni turizam izgradimo zatvoreni bazen na tom dijelu odmah uz more i taj bazen punimo morskom vodom koju ćemo zagrijavati putem solarne elektrane koju ćemo postaviti na krovu bazena. Uz sami bazen sagradimo novu dvoranu za fizikalnu terapiju i bavimo se zdravstvenim turizmom dajući bolnici da koristi navedeno i spojimo privatne apartmane u okolini, bazen, fizikalnu terapiju. Vjerujem da će ostati i vremena da bazen mogu koristiti i klubovi i građani. Mi tako i na toj lokaciji vidimo izgradnju bazena u Biogradu, kaže Fuzul.

Foto: Grad Biograd na Moru

Izvor: 057info.hr