Crkva svete Stošije u Biogradu na Moru – zaštićeno kulturno dobro

Crkva svete Stošije u Biogradu na Moru ima pravni status zaštićenog kulturnog dobra i jedno je od ukupno petnaest kulturnih dobara na području grada Biograda na Moru.

Sva kulturna dobra na području grada Biograd na Moru:

Arheološki ostaci crkve sv. Tome, Arheološko nalazište Baštijunski brig Istok, Arheološko nalazište Baštijunski brig Zapad, Crkva sv. Ivana Evanđelista, Crkva sv. Stošije, Drveni retabl oltara iz crkve sv. Stošije, Kulturno-povijesna cjelina grada Biograda na Moru, Ostaci antičke arhitekture, Ostaci antičkog pristaništa, Ostaci crkve sv. Katarine, Ostaci velikog antičkog operativnog pristaništa i okolnog kulturnog sloja, Zavičajni muzej Biograd na Moru – muzejska građa, Zgrada „Stara škola“, Zgrada bivše antimalarične stanice, Zgrada bivšeg mlina.

Crkva svete Stošije u Biogradu na Moru monumentalna je, jednobrodna građevina s četvrtastom apsidom i zvonikom. Građena je kamenim kvadrima finije obrade u baroknom jednostavnom obliku. Pročelje ima profilirani portal i rozetu a vrh zabata krasi kameni barokni kip svete Stošije, dok su bočne fasade podijeljene u tri polja i tri prozorske osi.

Zvonik je građen rustičnije u neostilskim oblicima. Visok je 30 metara s posvetnom pločom iz 1859.god. Od inventara je najznačajniji drveni polikromirani barokni oltar.

U crkvi se nalazi ukupno pet oltara: glavni sa svetohraništem i slikom silaska Duha Svetoga; oltar Gospe od Ružarija, oltar Sv. Ante; oltar Duša u čistilištu i oltar Sv. Stošije.

Crkva je više puta stradavala u ratnim pustošenjima. Sadašnju crkvu je 1761. godine posvetio zadarski nadbiskup Mate Karaman.

Prijevod natpisa iznad glavnog ulaza u biogradsku župnu crkvu s latinskog jezika na kojem je godine 1761. godine napisana posveta crkve:

“Bogu predobrom Svevišnjem, ovaj hram posvećen blaženoj Anastaziji mučenici, prije tješnji, podigne pobožnost stanovništva starog Zadra, nekada Albamaris, pod župnikom prečasnim Antonom Jurasovićem, za petnaeste godine nadbiskupovanja Mate Karamana, za upravljanja prokonzula Franje Diedo, godine utjelovljenja Gospodnjeg 1761.“

Uz crkvu je 1859. godine sagrađen zvonik visok 30 metara na kojem se nalaze tri zvona postavljena 1925. godine prilikom velike obljetnice kada se slavilo tisuću godina hrvatskog kraljevstva.

Pored crkve sagrađena je nova župna kuća 1869. godine.

Fotografija: Zavičajni muzej Biograd na Moru