Grad Biograd na Moru udijelit će božićnice umirovljenicima; koliki to iznos kad je OVOLIKA dokumentacija potrebna?!

Na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru stoji Obavijest, ujedno i Odluka o isplati jednokratne pomoći umirovljenicima povodom božićnih blagdana.

Dalje se navodi da se „sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 13/19.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-06/20-07/01, UR.BROJ:2198/16-01-20-1 od 25. studenoga 2020. Godine“ ta obavijest objavljuje.

Prije nego li nastavimo o sadržaju Obavijesti podsjetimo da od Zahtjeva prema Gradu Biogradu na Moru od rujna 2020. godine koji su roditelji osnovnoškolaca upućivali još uvijek nema ništa, što znači da im još nije isplaćena jednokratna potpora u iznosu od 700 kuna po djetetu. Tu informaciju iščitavamo iz Facebook komentara nezadovoljnih roditelja.

Nego, ajmo se vratiti na Obavijest i Odluku iz naslova. Pročitajte ju do kraja, prikupite svu potrebnu dokumentaciju i čekajte. Možda vam se posreći…

Obavijest za umirovljenike u nastavku prepisujemo od riječi do riječi:

„Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (božićnice) u 2020. godini umirovljenicima s prebivalištem na području grada Biograda na Moru.

Svim umirovljenicima sa prebivalištem na području Grada Biograda na Moru, koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 4.000,00 kn mjesečno neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj), isplatiti će se prigodni dar (božićnica) prema skali određenoj Odlukom KLASA:551-06/20-07/01, UR.BROJ:2198/16-01-20-1 od 25. studenoga 2020. godine. U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć – božićnicu ne mogu ostvariti korisnici ukoliko imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koji im ne služe za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi (najam stalni ili povremeni ili prodaja), kao ni osobe koje imaju dospjela dugovanja s osnove potraživanja Grada Biograda na Moru za podnositelja zahtjeva i članove zajedničkog kućanstva.
Pravo na dodjelu božićnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s nepunim radnim vremenom.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (božićnice), umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• preslik osobne iskaznice,
• presliku odreska od mirovine za mjesec listopad 2020. godine,
• broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata,
• izjavu da u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelj zahtjeva nema kuću, stan ili drugu nekretninu koje im ne služe za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi (najam stalni ili povremeni ili prodaja),
• izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
• izjavu o nepostojanju dospjelih dugovanja s osnove potraživanja Grada Biograda na Moru, te pravnih osoba kojih je osnivač Grad Biograd na Moru, i to: Bošana d.o.o., Komunalac d.o.o. i Turistička zajednica Grada Biograda na Moru, za podnositelja zahtjeva i članove zajedničkog kućanstva.

Korisnici mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina zahtjev za ostvarivanje prava podnose dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,
• dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima  ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a) iz kojih je vidljiv ukupan iznos mirovinskih primanja, ne stariji od 3 mjeseca,
• preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora,
• broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata,
• izjavu da u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelj zahtjeva nema kuću, stan ili drugu nekretninu koje im ne služe za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi (najam stalni ili povremeni ili prodaja),
• izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
• izjavu o nepostojanju dospjelih dugovanja s osnove potraživanja Grada Biograda na Moru, te pravnih osoba kojih je osnivač Grad Biograd na Moru, i to: Bošana d.o.o., Komunalac d.o.o. i Turistička zajednica Grada Biograda na Moru, za podnositelja zahtjeva i članove zajedničkog kućanstva.

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 26. studenoga do 21. prosinca 2020. godine

Kako bi ostvarili ovo pravo, umirovljenici su obvezni podnijeti ZAHTJEV za ostvarivanje predmetnog prava, osobno ili poštom uz Izjavu da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koji im ne služe za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi (najam stalni ili povremeni ili prodaja).

Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Grada Biograda na Moru ili na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u prigodi božićnih blagdana mogu se podnositi od 26. studenoga do 21. 12. 2020. godine, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Grada na e-mail: nevenka.lukin@biogradnamoru.hr ili broj telefona: 023/383-150.

Pročelnica
Drina Bešenić, struč. spec. oec., v.r.

Prilozi: