U Kunu se obnovilo dječje igralište na mulu

U suradnji Općine Tkon, Zadarske županije i Osnovne škole Biograd završena je druga faza radova na obnovi i uređenju dječjeg igrališta.

Radovi su uključivali:

U prvoj fazi – asfaltiranje terena kao pripreme za postavljanje tartan podloge. Ove radove u iznosu od 120.000 ,00 kuna financirala je Općina Tkon iz svojega proračuna.

U drugoj fazi – postavljanje i iscrtavanje tartan podloge te postavljanje novih branki.Vrijednost ovih radova u iznosu od 184.000 ,00 kuna financirali su u omjeru 50:50 % Zadarska županija i Općina Tkon.

Za ovu fazu uređenja je Osnovna škola Biograd temeljem javnog poziva sklopila Ugovor s izvođačem radova Edel d.o.o.koji je navedene radove izvodio.

Do sada je sveukupno utrošeno 304.000 ,00 kuna od čega je Općina Tkon izdvojila 212.000 kuna, a Zadarska županija 92.000 kuna.

Općina Tkon zahvaljuje Zadarskoj županiji kao i Osnovnoj školi Biograd na suradnji i pomoći, te su s radošću pozdravili otvorenje novouređenog igrališta na mulu! 🥳🤾‍♀️⛹🏻‍♂️⛹🏿‍♀️

A nama se posebno sviđa što je Općina Tkon inicirala obnovu igrališta na mulu i što je istu privela kraju, posebno jer razumije koliko je jedan sportski objekt bitan mlađoj populaciji općenito za sportske aktivnosti i stvaranje zdrave navike tjelesnog vježbanja, i osobito – što je cijeli utrošak javan i transparentan do posljednje lipice.

Bravo Općina Tkon! Radujemo se s vama 🙂