VIDEO: Pećina u Vrani

Priču o vranskoj Pećini podijelili smo u Facebook grupi Tajanstvena Hrvatska koja trenutno broji impresivnih 37 059 članova iz razloga što se ispostavilo se da mnogi od njih koji posjete Maškovića han u Vrani nikada nisu čuli za ovu lokaciju. Evo što smo im o Pećini ispričali…

U mjestu Vrana nedaleko Biograda na Moru u Dalmaciji nalazi se špilja Pećina, lokalitet pronalazaka starorimskih ostataka „svetišta Nimfi“, iznimne znamenitosti prirodne i kulturne baštine, jer je riječ o izvoru vode kojom se u rimsko doba opskrbljivao antički Zadar (Jader).

Nadmorska visina Pećine je oko 80 metara.

Do same pećine se dolazi, ako krenemo od Maškovića hana u Vrani, tako da se uputimo prema sjeveru putem pokraj ruševina Gradine, starog vranskog grada.

Nakon 10 – ak minuta hoda, kada prijeđemo stari vranski grad, opazit ćemo malu dolinu, a na kraju te doline vidi se južni otvor Pećine. Iz tog otvora izlazi potok Pećina, koji teče prema jugu.

Pristup u Pećinu je jednostavan ili sa sjeverozapada ili sa juga, jer uokolo nema šikarja, već je očišćeno, uređeno, samo golo kamenje.

Sjeverozapadni i ujedno glavni ulaz je pristupačniji, dok je južni ulaz samo otvor visine od oko 1.20 metra, a širine 2 metra. Ulazeći sa sjeverozapadne strane u Pećinu prvo idemo oko 4 metra ravnim terenom prema jugoistoku. Tada se prilaz postepeno spušta oko 6 metara i nakon toga stupamo na dno Pećine.

Ulaz je u početku širok oko 2 metra, a zatim se prema unutrašnjosti postepeno širi. Dno Pećine se proteže u smjeru sjeverozapad-jugoistok, dugo je oko 10 metara, a širina mu iznosi oko 8 metara. Visina od dna do vrha otvota iznosi oko 15 metara. Dno Pećine pokriveno je kršjem vapnenca, kojeg je voda nanijela.

Kod sjeverozapadnog ulaza u Pećinu vidjet ćemo, prije nego se spustimo na dno, s lijeve strane otvor iz kojega izvire potok Pećina.

Na južnom zidu Pećine vidi se natpis postavljen u čast posjeta Stjepana Tomasa (oca austrougarske flote), gdje saznajemo da je Pećina tada prozvana njegovim imenom a koje se, očito, nije dugo zadržalo.

Danas je Pećina, nažalost, išarana brojnim grafitima.

Ovih dana objavljen je na You Tube i video u kojem je glavna zvijezda vranska Pećina 🙂