Dječji vrtić Biograd: Za upisanu djecu koja borave u vrtiću puna cijena vrtića, za onu koja ne borave upola manja

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Stožera civilne zaštite Zadarske županije i prema Naputku predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez sredinom ožujka donio je odluku da se Dječji vrtić Biograd, matični u ulici Marina Držića s pripadajućim područnim vrtićima na Torovima/Kosi i Adria, od 16. ožujka 2020. godine privremeno zatvori.

U razdoblju dok je trajala privremena obustava održavanja redovitih programa odgojno-obrazovnog rada, Dječji vrtić Biograd osiguravao je potrebno dežurstvo u svojim prostorijama za djecu čiji roditelji zbog radnih obveza nisu bili u mogućnosti brinuti o njima, niti su ih imali kome povjeriti na čuvanje.

Roditelji i skrbnici djece upisane u Dječji vrtić Biograd tako u razdoblju od 16. ožujka do 11. svibnja 2020. godine, dakle dok djeca nisu boravila u prostorijama vrtića, nisu plaćali punu roditeljsku participaciju u iznosu od 700 kuna.

Nakon ponovne uspostave redovnog rada vrtića od 11. svibnja došlo je do promjene.

Za upisanu djecu koja od toga dana borave u vrtiću roditelji ili skrbnici plaćat će puni iznos participacije, a za onu izvan vrtića, odnosno onu djecu koja sukladno preporukama nadležnog tijela neće pohađati program vrtića i boraviti u objektima vrtića plaćat će se upola manji iznos a koji se odnosi na čuvanje mjesta u vrtiću.

Mjera je ovo kojom gradska vlast oslobađa roditelje ili staratelje dijela plaćanja participacije: za uslugu koju ne koriste – 50% manja cijena. Čuvanje mjesta u vrtiću otprilike 350 kuna.