Izgradnja trajektne luke Tkon – prvi od 28 projekata kojeg financira EU bespovratnim sredstvima

Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, podloga je za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a njime se, po prvi put, uz ulaganja koja su se do sada izdvajala iz Državnog proračuna, otvorila mogućnost financiranja iz EU fondova. Tako je Županijska lučka uprava Zadar, po objavljenom Pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa, prijavila projekt izgradnje trajektne luke Tkon na otoku Pašmanu. Isti je odabran kao prvi od 28 projekata u Republici Hrvatskoj koji se financira bespovratnim sredstvima Europske unije.

– Ovakvi projekti su namijenjeni otočnom povezivanju, unapređivanju trajektnih veza te poboljšanju infrastrukture s ciljem smanjenja opterećenja i gužvi u vrijeme turističke sezone, poručuju iz Županijske lučke uprave Zadar.

Naime, luka Tkon, jedna od 109 luka kojima upravlja Županijska lučka uprava Zadar, je luka otvorena za javni promet od županijskog značaja namijenjena ponajprije za prihvat trajektnih putničkih brodova. Nalazi se na sjeveroistočnoj strani otoka Pašmana nasuprot Biograda na Moru s kojim ga dijeli Pašmanski kanal.

Cilj je redovita trajektna linija Biograd-Tkon

Projekt izgradnje trajektne luke Tkon spada u kategoriju „no – regret“ projekta i to modernizacije i proširenja (uključujući izmještanje unutar lučkog područja, odnosno izmještanje pristana) lučke infrastrukture u luci s jednom redovitom linijom ili nekoliko redovitih linija. Obuhvaća ulaganja u izgradnju trajektnog pristaništa koji se sastoji od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta, platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila, podmorskog propusta za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija te platoa ukrcajnog čekališta i parkirališta u funkciji pristaništa na lokaciji u mjestu Tkon.

Cilj projekta je omogućiti funkcioniranje redovitog trajektnog prometa Biograd – Tkon, budući da je postojeći pristan skučen i ukrcaj se izvodi izravno iz mjesne prometnice koja je redovito zakrčena vozilima te blokira cestovni promet, a samim time smanjena je sigurnost putnika.

Ugovor vrijedan 32.591.045,60 kn bespovratnih sredstava za financiranje izgradnje druge faze luke Tkon, Županijska lučka uprava Zadar je potpisala dana 16.04.2018. godine s posredničkim tijelima – Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje EU projekata i istim će se omogućiti kompletan završetak izgradnje trajektne luke Tkon u roku od 2,5 godine.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja KALI GRADNJA d.o.o. Kali i EL TIM d.o.o. Zadar, dok uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu obavlja društvo KOZINA PROJEKTI d.o.o. Trilj. Pružanje usluge vođenja projekta gradnje obavlja društvo Civil Engineering Consultancy d.o.o. Zadar kao i uslugu upravljanja EU projektom, dok projektantski nadzor obavlja društvo Obala d.o.o. Split.

Prva faza radova u luci Tkon koštala je preko 13.000.000,00 kn te je tijekom trajanja iste završena izgradnja gata dužine 54 m, dvije ukrcajno-iskrcajne rampe i ukrcajnog čekališta.

Na sjeverozapadnom gatu i gatu u jugoistočnoj lučici završeni su svi AB radovi-završna monolitizacija, a na jugoistočnom lukobranu su postavljeni svi elementi i završene monolitizacije, ostaje samo zadnja monolitizacija koja je predviđena nakon postave kamenih poklopnica.

Obalni zid  (sjeverozapad)  je završen u duljini cca 100 m te ostaje samo spoj na elemente propusta cca 20 m. Također je završen parapetni zid parkirališta u duljini cca 70 m te ostaje samo spoj s konstrukcijom propusta cca 7 m.

Trenutno se radi na iskopu za izradu propusta za cirkulaciju mora.

Počeli su radovi na izradi kamenih konstrukcija-pera, dva bliža obali dužine svaki 14 m koja služe za smanjivanje dužobalnog transporta pijeska.

U pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata proizvedeni su svi elementi za izradu propusta i elementi su spremni za transport i ugradnju.

Paralelno s svim ovim radovima izvode se i svi potrebni zemljani radovi, iskopi nasipanja planiranja i sl.

– Ovaj projektni zahvat kojim se ulaže u prometnu infrastrukturu imat će pozitivne utjecaje na poboljšanu dostupnost javnih usluga kao što su školstvo, zdravstvo, kultura, sport kao i na ekološku komponentu, što znači da će povećanje životnog standarda imati direktan pozitivan utjecaj na depopulaciju i smanjenje iseljavanja s otoka. Najveću korist završetkom ovog projekta imat će sami otočani, turisti i gospodarski subjekti ne samo otoka Pašmana, već i otoka Ugljana koji su međusobno povezani mostom – poručuju iz Županijske lučke uprave Zadar.

Izvor: Morski.hr

Naslovna fotografija: ŽLU Zadar