Život našega Biograda 1936. godine: Svečano otvorenje nove banovinske bolnice u Biogradu

U Jadranskom dnevniku, u broju 28. iz 1936. godine, na petoj stranici,  u rubrici „Život našega grada“, ostao je zabilježen i jedan novinski članak o otvorenju današnje Specijalne bolnice za ortopediju u Biogradu na Moru. Članak je objavljen u veljači 1936. godine pod naslovom „Svečano otvorenje nove banovinske bolnice u Biogradu n-m“. U podnaslovu spomenutog članka navodi se: „Otvorenje je izvršio načelnik odjeljenja za socijalnu politiku i narodno zdravlje banske uprave g. dr. Andrija Sfarčić“ .

Podsjetimo, nakon što je Oblasni odbor za Sjevernu Dalmaciju Primorske banovine donio odluku o gradnji Banovinske bolnice u Biogradu (budući se Zadar sa svojom bolnicom nalazio pod talijanskom upravom) za izvođača radova izabran je Vagan Melik Karaganjan. Gradnju Banovinske bolnice započeo je Karaganjan 1932. godine, a dovršio već sljedeće, 1933. godine. Ta godina u povijesti grada Biograda na Moru navodi se kao godina u kojoj je osnovana Opća banovinska bolnica.

Karaganjan, Vagan Melik

No međutim, bolnica je službeno otvorena početkom 1936. godine, kada je u veljači te godine uslijedila i svečanost otvorenja sa službenim predstavnicima vlasti i brojnim uzvanicima, o čemu govori upravo ovaj članak.

Tko je bio prvi upravitelj biogradske bolnice, s kolikim kapacitetom je ova bolnica započela s radom, kako je sve to skupa otprilike tada izgledalo pokušajmo rekonstruirati iz sadržaja prijepisa originalno objavljenog teksta koji je u nastavku…

U nedjelju je na vrlo svečan način, a u prisutnosti službenih predstavnika te naroda iz Biograda n-m i njegove bliže i daljnje okolice otvorena novosagrađena banovinska bolnica u Biogradu n-m. Svečano otvorenje obavio je zastupnik bana g. dr. Josipa Jablanovića, načelnik odjeljenja za socijalnu politiku i narodno zdravlje u Splitu g. dr. Andrija Sfarčić.

   Svečanost otvorenja započela je u 10 sati. Blagoslov je najprije obavio katolički dušobrižnik, a zatim pravoslavni. Nakon toga je upravnik bolnice, koji je ujedno šef kirurškog odjeljenja, g. dr. Niko Barišić održao govor u kome se zahvalio zastupniku g. bana g. dr. Sfarčiću i predstavnicima drugih vlasti na odazivu. Izrazio je također zahvalnost biogradskoj općini, koja je ustupila besplatno zemljište, a zatim je govorio o važnosti same bolnice, te pozvao g. dr. Sfarčića da bolnicu proglasi otvorenom.

     Zastupnik g. bana g. dr. Andrija Sfarčić, održao je značajan govor o važnosti nove bolnice ne samo za zdravstvene, nego i ekonomske, pa i nacionalne prilike naroda biogradskog kraja. Ona se, rekao je, nameće kao zahtjev vremena i prilika u kojima živi naš živalj u ovome kraju. Naš čovjek će u ovoj bolnici naći svu onu potrebnu stručnu pomoć, njegu i pažnju, kako to samo stručno izučeni personal u jednoj modernoj bolnici može da pruži. Rapalskim ugovorom ustupili smo susjednoj kraljevini sa gradom Zadrom i jednu veliku modernu bolnicu, pa se je ovim ustupkom osjetila jedna praznina i manjak, koji su se mogli nadoknaditi samo jednom sličnom ustanovom. Da se udovolji neophodnoj narodnoj potrebi najprije je bila podignuta opća bolnica u Zemuniku, a sada i druga moderna i po svim pravilima higijene udešena bolnica u Biogradu n-m isključivo za potrebe sjevernog dijela primorja naše banovine. Na kraju g. dr. Sfarčić otvara bolnicu i povjerava je njenom vrlom upravniku g. dr. Barišiću. Mjesna glazba intonirala je državnu himnu, pa je još u ime biogradske općine govorio podpredsjednik g. dr. Špiro Šeat.

     Nakon toga bilo je razgledanje bolnice najprije za uzvanike, a kasnije i za širu publiku. Bolnica će moći raspolagati sa 80 – 100 kreveta, dok je sada, do novog budžeta u bolnici smješteno samo 60 kreveta.

Jadranski dnevnik br. 28, godina III, Split 4. veljače 1936.

Izvor: Jadranski dnevnik br. 28, godina III, Split 4. veljače 1936.