Natječaj za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Biograd je u „fazi ispravke“

U dnevnom tisku 28. kolovoza osvanuo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ili ravnateljice biogradskog dječjeg vrtića. Na službenoj stranici Dječjeg vrtića Biograd ovaj natječaj još uvijek nije oglašen, po svemu sudeći ni neće, pa sam ga bila prepisala i objavila na stranici bloga tako da ta objava nekome tko je uistinu zainteresiran pomogne na vrijeme skupiti svu dokumentaciju i javiti se.

Diskutabilno je bilo što se u spomenutom natječaju spominje Statut Dječjeg vrtića Sunce, a traži se ravnatelj Dječjeg vrtića Biograd u Biogradu na Moru, te sam s pravom bila postavila pitanje: kakve veze ima jedno s drugim tj. kakve veze ima Statut Dječjeg vrtića Sunce s Dječjim vrtićem Biograd koji, valjda, ima neki svoj statut?! Inače, sam naziv ustanove „Dječji vrtić Sunce“ dovoljno je čest naziv dječjih vrtića, ima ih po cijeloj Hrvatskoj, pa tako svaki svoj imaju npr. Fažana, Čepin, Zagreb, Šibenik, Sisak…ili nama najbliži onaj koji je u Zadru.

Odmah po objavi na Facebook stranici bloga oglasio se i Facebook profil Dječji vrtić Biograd s komentirom objavljenog teksta:

„Odmah po objavi uočena je greška koja je u fazi ispravke. Kandidati koji se javljaju , imaju dovoljno podataka do ispravke naziva Statuta.“.

No ima tu u tekstu natječaja još pravopisnih grešaka (npr. Domovinski rat u tekstu piše s malim početnim slovom „d“, naziv dječjeg vrtića stavljen je u navodnike i sl.) koji se u ovom komentaru ne navode.

Da se razumijemo, ne cjepidlačim. Imam i ja svojih loših dana i često griješim, ali moj javni blog obična je zanimacija, dok je nasuprot tome ovdje riječ o jednom službeno oglašenom javnom natječaju za ravnatelja ili ravnateljicu jedne ustanove u gradu Biogradu na Moru i trebao bi cijeli i te kako biti korektno napisan, u skladu s hrvatskim pravopisom. I to je bio još jedan razlog zbog kojeg sam reagirala.

Sadržaj cijelog natječaja, onakav kakav jeste (jer “ispravke” nemam) i vrijedi osam dana od dana objave (od 28. kolovoza i nadam se da je pravovaljan), ukoliko ste zadnji put propustili, možete pročitati u nastavku…

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97 i 35/08), članka 37. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Sunce“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru, na sjednici 27.8.2018. donosi odluku o raspisivanju natječaja sa tekstom kako slijedi:

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/icu (m/ž) Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja predškolske djece ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, te najmanje pet (5) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz prijavu treba priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku:

  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi za odgojitelja ili stručnog suradnika
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) – ne stariji od 6 mjeseci:
  1. a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. st. 2)
  2. b) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članku 25. st.4)
  3. c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere
  • domovnicu
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronski zapis podići u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje…)
  • životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim uvjetima ostvaruju prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno u prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata (u originalnom natječaju piše s malim početnim slovom „d“) i članova njihovih obitelji (N.N. 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji prema posebnim uvjetima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod istim uvjetima.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine počevši od 3.12.2018.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Dječji vrtić „Biograd“ 23210 Biograd na Moru, Marina Držića 1. S naznakom „Natječaj za ravnatelja“.

Sve prethodno što je navedeno usporedite i provjerite prema autentičnoj fotografiji iz dnevnog tiska…