Kratki pregled važnijih vijesti u povijesti Biograda

Uz napomenu da pregled nije konačan i da čitatelji mogu svojim komentarima stranice bloga na Facebooku sudjelovati u korekciji ovog kratkog pregleda, koristeći više izvora ovaj put u najkraćim mogućim crtama bilježim kratki pregled svih važnijih vijesti u povijesti Biograda:

– 950. Bizantski car i putopisac Konstantin Porfirogenet prvi put spominje Biograd u svom djelu „De administrando imperio“

– 950.  Spominje se prvi biogradski biskup Prestancije

– 1000. Petar Orselo II. s otoka Planca osvaja Casstrum – Biograd

– 1059.  Petar Krešimir IV. osniva muški benediktinski samostan Sv. Ivana

– 1069.  Petar Krešimira IV. osniva ženski benediktinski samostan Sv. Tome

– 1102. Koloman se kruni u Biogradu za kralja Hrvatske i Dalmacije

– 1124. Biograd je sjedište Sidraške županije

– 1125.  Mlečani ruše Biograd – terramarique – s kopna i mora

– 1177. Papa Aleksandar III. plovi Pašmanskim kanalom

– 1202. Križari ruše Zadar – Zaravecchia – Zaranuova

– 1205. Temeljita obnova Biograda

– 1295.  Grad sa staturom, priorom

– 1347.  Češki kralj KARLO IV. poziva benediktince s Ćokovca u Emaus

– 1358. Biograd je u rukama vranskih priora

– 1382.  Ivan Paližna, vranski prior, ban Hrvatske, Slavonije i Dalmacije

– 1409.  Ladislav Napuljski prodaje sramotno Dalmaciju za 100000 dukata

– 1420.  Franjo i Lucijan Vranjanin – graditelji po Italiji

– 1454.  Vranski zakonik, prvi povijesno-pravni spomenik ovoga kraja

– 1512.  Petar Berislavić, vranski prior

– 1574.  Grb općine – prvi grb Biograda. Grb ima dva unakrsna polja s hrvatskim kockama i dvije unakrsne kule. Grb je na vrhu imao hrvatsku krunu s natpisom „INSIGNATA CIVITATIS ALBAE MARIS BIOGRAD“ – („Grb hrvatske prijestolnice Biograd“)

– 1583.  Blago s morskog dna – potopljena galija s Gnalića

– 1645.  Jusuf Mašković, podrijetlom iz Vrane, rođeni Pakoštanac – Han

– 1646.  Turci su dokrajčili uništenje Biograda

– 1669.  Kandijski rat – Mletačko-turski sukobi

– 1692.  Biograđani podižu bunu protiv Mlečana

– 1651.  Od ove godine vranski priori su pomoćni biskupi Zagrebačke biskupije

– 1761.  Sagrađena župna crkva Sv. Stošije

– 1774. Alberto Fortis, mletački putopisac i prior spominje Biograd

– 1797. Pad Venecije – Biograd pod vlašću Austrije

– 1806.  Biograd pod vlašću Francuza

– 1806.  Prvi ugostiteljsko objekt – gostionica M. Šeata „Vrana“

– 1811.  Za vrijeme Francuza osnivanje općine

– 1814.  Biograd ponovno pod vlašću Austro-ugarske

– 1850.  Otvara se prvo skupno groblje

– 1865.  Osniva se Lučki ured

– 1868.  Po prvu put se grad uključuje u providbeni red kao stalno sidrište. Prvi parobrod pristao uz gat 1881. godine

– 1868.  Osniva se agrarni ured i Poljoprivredno dobro „Vrana“

– 1868.  Osniva se prva muška pučka škola – Nastava u privatnim kućama

– 1871.  Osniva se poštanski ured

– 1872.  U Biogradu otvorena prava čitaonica – Narodna čitaonica

– 1875.  Na otoku Bapcu ugrađen prvi sjetionik na ovom području

– 1875.  Austrijski car Franjo Josip posjetio Biograd brodom

– 1876.  U Biogradu osnovan Kotarski sud

– 1890.  Osnovan porezni ured

– 1891.  U Vrani je obilježena 500-ta obljetnica smrti priora Ivana Paližne

– 1905.  Izgrađena nova školska zgrada, nastava počela 1906,. godine

– 1918.  Biograd nije više pod vlašću Austro-Ugarske

– 1918.  Biograd pod vlašću Italije do 1923. godine

– 1919.  Osnovan Nogometni klub „Primorac“

– 1923.  U kraljevnini SHS osnovan kotar u kojem su općine Nin, Zemunik i Biograd

– 1924.  Osnovana carinarnica

– 1925.  Podignut spomenik kralju Tomislavu u prigodi 1000-te obljetnice hrvatskog kraljevstva

– 1930.  Osnovana antimalarična stanica

– 1933.  Osnovana Opća banovinska bolnica – od 1961. kao Ortopedska bolnica

– 1934.  otvoren hotel „Ilirija“ koji je sagradio Vagan Karaganjan – Armenac

– 1941.  Talijani ruše spomenik kralja Tomislava

– 1941.  Rimskim sporezumom Biograd i cijela Dalmacija pod Italijom

– 1943.  Kapitulacija Italije 8. rujna – Biograd zaposjeli Nijemci

– 1944.  Biograd oslobođen 1. studenoga

– 1945.  Obnovljen i postavljen spomenik kralju Tomislavu u parku uz općinu

– 1946.  Nova škola, a nastava se izvodi druge godine sedmogodišnja

– 1948.  Osnovana „Nova Zora“ – poljoprivredna zadruga u Sv. Filipu i Jakovu

– 1951.  Osnovan Vaterpolo klub Biograd

– 1962.  Počinje s radom Tvornica mreža

– 1963.  Osnovano Narodno sveučilište

– 1963. Osnovan Rukometni klub Biograd

– 1965.  Počeo  s radom Dom zdravlja

– 1968.  Izgrađena prva etapa Osnovne škole

– 1970.  Počeo radom Područni odjel Zadarske gimnazije – preteča Srednje škole

– 1971.  Osnovan Zavičajni muzej

– 1973. Muzej počeo samostalno djelovati

– 1977.  Drugi dio Osnovne škole izgrađen

– 1981.  Predionica u sastavu Tekstilne tvornice „Prebold“

– 1985.  Osnovana „Metaloprerada“

– 1985.  Osnovan Atletski klub

– 1991.   Napad na Hrvatsku i Biograd

– 1993. Na Solinama 14. lipnja poginulo petero mladih, sedmero ranjeno

– 1995.  Akcijom „Oluja“ Hrvatska oslobođena, 5. kolovoza

– 1999.  Izgrađena športska dvorana

– 1999.  Dogradnja Srednje škole Biograd

– 2007. Dovršena gradnja sportske dvorane srednjoškolskog centra…

Najstarija karta Biograda i okolice